Poradny

Mapa - střední čechy

Co jsou Centra pro zdravotně postižené a seniory – s účinností od 1.1.2003 došlo k transformaci stávajících 80 Center služeb pro zdravotně postižené ( celostátní působnost ) na 14 krajských Center pro zdravotně postižené , což jsou samostatné právnické osoby, ty jsou nástupnickou organizací Sdružení zdravotně postižených a seniorů v oblasti regionálně poskytovaných sociálních služeb. Centra pro zdravotně postižené a seniory jsou součástí celonárodní sítě sociálních služeb v oblasti sociálně-právního poradenství. Služby Center mohou využívat nejen zdravotně postižení, ale i jejich příbuzní či jejich přátele, a to bez ohledu na druh zdravotního postižení, sociálního postavení či věku. Poradenství je poskytováno formou písemnou ,telefonicky, e­lektronickou poštou či přímým kontaktem s klientem. Cílem poskytovaných služeb je pomoci uživatelům služby zvládnout nastalé situace a problémy v občanském životě. Stálým sledováním novel a trendů v legislativě­, spoluprací s jednotlivými složkami ze sociální oblasti, zdravot­nictví, školství a dalšími, máme aktuální informace z oblasti sociálních služeb, práv a povinností občanů se zdravotním postižením. Za dlouhá léta práce v sociální oblasti si Centra pro zdravotně postižené vybudovala nezanedbatelnou funkci na poli sociálních služeb. Centra svou činnost zabezpečují prostřednictvím detašovaných pracovišt, v našem případě se jedná o 8 měst a regionů,a to Benešov u Prahy,Beroun, Kladno, Kolín , Kutná Hora, Mladá Boleslav , Praha vých. a záp., Příbram.