Kladno

 • Poskytované služby
 • CZPS SK
 • Úřední hodiny
 • Kontakt a personální zabezpečení Centra
 • O nás
 • Spolupracovníci a sponzoři
 • Cíle Centra
 • Osobní asistence
 • Poslání a cíle osobní asistence
 • Personální zabezpečení OA
 • Aktuality
 • Jiné aktivity

* Poskytované služby

Regionální pobočka CZPS SK Kladno je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb :

 1. Odborné sociální poradenství (vč. terénního poradenství) – č. registrace    2597232
 2. Osobní asistence – č. registrace   6473963

 

* Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., regionální pobočka Kladno
 
 
 
Úřední hodiny
Pondělí  8.00 – 12.30   13.00 – 15.00 hod
Středa    8.00 – 12.30   13.00 – 15.00 hod
ostatní dny na základě předchozí telefonické dohody 
 
* *Personální zabezpečení poradny Centra
 
Ředitelka pobočky a sociální pracovnice: Martina Hrubá Dis.
Administrativní pracovnice: Dana Štorková
Adresa: Hřebečská 2680, 272 02 Kladno Kročehlavy
Telefon: 312 682 244, 731 107 808
E-mail: szdp-kladno@volny.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Kladno, č. účtu 155105085/0600
 
 
 
 

* O nás

Kde nás najdete:  Hřebečská ul. 2680 – bezbariérový dům Meta, Kladno, první patro.

Dostupnost Centra je MHD linkami číslo 603, 606 a 609, které mají konečnou stanici Kladno – Oáza, cca 150 m od Centra. MHD linky 603 a 606 mají v jízdním řádu vyznačené bezbariérové spoje s plošinou.

V blízkosti Centra jsou dostupné další služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory jako je Servis invalidních vozíků, Speciální pečovatelská služba, Poradna pro osoby se sluchovým postižením, SONS, Středisko komplexní sociální péče Fontána – městská pečovatelská služba a ordinace praktického lékaře firmy Medica Sever.

Před vchodem do domu je parkoviště, dům je bezbariérový s možností využití dvou prostorných výtahů. Centrum je rovněž bez bariér.

Asi 200 m od Centra je zastávka autobusů Pražské integrované dopravy č. 324 z Prahy Zličína a č. 399 z Prahy Veleslavína. V rámci rozšíření autobusové obslužnosti PID (Pražské integrované dopravy) byla k OC Oáza nově zavedena autobusová linka ze zastávky Praha Dejvická č. 350 a přímo z Velkých Číčovic linka č. 622.

*

 

* Spolupracující organizace

Sociální odbor Magistrátu města Kladno, Úřad práce Kladno, Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno – domácí péče, Středisko komplexní sociální péče Kladno – pečovatelská služba, Speciální pečovatelská služba z.s., Včelka – domácí péče, Domácí zdravotní péče při Poliklinice Kladno, Medica Sever – praktický lékař Meta

* Poskytovatelé finančních dotací a naši sponzoři

Středočeský krajský úřad, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát města Kladno,

Subterra a.s., RNDr. Mrkvička Miloš

Děkujeme výše jmenovaným poskytovatelům dotací, firmám a fyzickým osobám, bez jejichž finanční podpory by nebyl provoz našich sociálních služeb možný. Jejich podpory a spolupráce si velmi vážíme!

* Poslání a cíle Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s.

Posláním CZPS SK Kladno je pomáhat lidem se zdravotním postižením a osamělým seniorům žijícím v Kladně a přilehlém okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací – poradenstvím, osobní asistencí a podporou se snažíme, aby lidé se zdravotním postižením mohli vést ve společnosti život obdobný životu jejich vrstevníků.

Strategickým cílem je zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených služeb a odborná a profesionální úroveň poskytovaných služeb.

Naše služby jsou určeny pro širokou populaci, bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení. Vybraná služba by měla uživatelům napomoci ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo izolaci. Cílem je také pomáhat rozvinout člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi jeho zbylé schopnosti, přednosti a kompetence.

Služby odborného poradenství poskytujeme

1) bezplatně

2) nestranně – postupujeme pouze v zájmu klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy poskytovatele

3) diskrétně – dbáme na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování služby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachováváme mlčenlivost.

4) profesionálně – umíme komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytujeme vždy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem.

Na základě:

 • individuálního přístupu – pracovníci centra se snaží poznat každého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a možnosti
 • partnerství – pracovníci a klienti jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím a oboustrannou aktivitou postupují k cíli klienta
 • respektování klienta – jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v našem Centru je zajistit pomoc v oblasti sociálně právního minima a sociálně terapeutických činností osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.

Cílem základního a odborného sociálního poradenství je předat uživatelům služby a jejich blízkému okolí informace z oblasti sociální a pracovně právní problematiky osob se ZP a také informace o možnostech kompenzace a vyrovnávání příležitostí.

* Služba Osobní asistence

** Poslání a cíle osobní asistence

Posláním osobní asistence poskytované  naší organizací je zajistit pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a seniorům v těch úkonech, které by si zabezpečili sami, kdyby jim to neznemožňoval jejich zdravotní stav.

Cílem osobní asistence je, aby klienti mohli žít i nadále svůj život  v přirozeném domácím prostředí.

Služba Osobní asistence je ze zákona  poskytována za částečnou úhradu klientem podle počtu hodin, viz „Ceník služby“ –  aktuální k nahlédnutí v kanceláři Centra nebo zašleme na vyžádání mailem. Základní cena služby je 120,– Kč/hodina. Uživatel služby uzavírá s CZPS SK  „Smlouvu o poskytování služby osobní asistence“. K úhradě poskytnutých služeb slouží sociální dávka „Příspěvek na péči“ – nenároková dávka vyplácená na základě žádosti uživatele sociálních služeb Úřadem práce ČR.

Nemůžeme splnit vaše očekávání pokud:

– jste v komunikaci plně závislí na znakové řeči, znakované češtině či na Lormově abecedě

– trpíte psychózou v akutní fázi onemocnění

– jste závislí na omamných návykových látkách

– váš zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči nebo máte závažné infekční onemocnění

 

Službu osobní asistence zabezpečuje šest osobních asistentek a tři osobní asistenti.

** Personální zabezpečení služby osobní asistence:

Vedoucí služby, sociální pracovnice: Martina Hrubá Dis.

Osobní asistenti: Marta Vyskočilová, Ladislava Pražáková, Bc.Daniela Sowová Dis., Zuzana Dvořáková, Andrea Bučková, Jana Kaprálková, Ladislav Švamberk, Petr Klečánek a René Beinhauer DiS.

Osobní asistenti jsou absolventy odborných kurzů „Pracovník v sociálních službách“ nebo „Asistent handicapovaných osob“, jde o profesionály s dlouhodobou praxí v terénní službě. Jsou vázáni Etickým kodexem a mlčenlivostí.

** Aktuality

 • V roce 2020 se všichni odborní zaměstnanci Centra zúčastnili pravidelných doškolování v celkovém rozsahu 24 hodin a obdrželi řádná Osvědčení o absolvování kurzu.
 • v roce 2020 jsme navýšili tým osobních asistentů u jednoho zaměstnance
 • v průběhu podzimu roku 2020 jsme v rámci vládních protiepidemilogických opatření rozšířili používání ochranných pracovních prostředků o pomůcky zabezpečující zakrytí dýchacích cest (ústenky, respirátory), pomůcky chránící oči (štíty, brýle), o ochranné obleky a o antivirucidní dezinfekce
 • .

* Jiné aktivity

Půjčovna kompenzačních pomůcek – projekt podporovaný MZ ČR

Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost kompenzačních pomůcek, které usnadní osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech a seniorům zvládat běžné denní činnosti života. Půjčovna je určena také rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké.

Provozní doba:  pondělí – pátek 8.00 hod – 15.00 hod, vždy po předchozí telefonické domluvě.

Ceník půjčovny:

Název pomůcky                                            Cena půjčovného/den                       Vratná kauce

– elektrické polohovací lůžko                            28,– Kč                                                 900,– Kč

– vozík mechanický                                            9,– Kč                                                  500,– Kč

– vozík mechanický odlehčený                          12,– Kč                                                 500,– Kč

– chodítko čtyřbodové pevné                             7,– Kč                                                 100,–Kč

– chodítko čtyřkolové                                          7,– Kč                                                   100,– Kč

– toaletní židle nastavitelná                                7,– Kč                                                  200,– Kč

– klozetové křeslo pojízdné                                 7,– Kč                                                  200,– Kč

– nástavec na WC                                                   5,– Kč                                                  100,– Kč

– sedačka na vanu                                                 5,– Kč                                                   100,– Kč

– sedačka do sprchy                                              5,– Kč                                                  100,– Kč

– zvedák do vany                                                  23,– Kč                                                 500,– Kč

– podavač předmětů                                              3,– Kč                                                      0,– Kč

– vycházkové hole                                                  2,– Kč                                                      0,– Kč

– berle francouzská (pro děti i dospělé)             2,– Kč                                                       0,– Kč

– kozičky dětské tříbodové                                   6,– Kč                                                       0,– Kč

Dodavateli kompenzačních pomůcek pro naši půjčovnu byla firma Petričko – zdravotnické potřeby Ostrov a Servis invalidních vozíků Kladno.