Sociálně aktivizační služby

Úvod

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytují pracoviště v Berouně, v Kutné Hoře a pro Prahu východ, západ.

Služby probíhají formou „Kavárniček“, tj. tématických setkání přibližně 1 x měsíčně nezávisle na sobě v daných regionech. Témata zahrnují celé široké spektrum- sociální problematika, zdraví a životní styl, rukodělná tvorba,, staročeské zvyky a tradice, trénování paměti aj.

V CZPS Kutná Hora v rámci aktivizačních služeb probíhá 1x ročně vánoční výstava ručních prací klientů Centra v reprezentativních prostorách Preghausu Vlašského Dvora.

CZPS Kutná Hora nabízí v rámci sociálně aktivizačních služeb též kurzy „Svět počítačů a internetu“. Je to  individuální výuka práce s  počítačem určená právě seniorům.

V regionu CZPS Praha východ, západ probíhají setkání v obci Hovorčovice, Praha východ.

Kontakty

CZPS Beroun
Vedoucí: Bc.Petra Šedivá
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Tel: 311 625 025, 603 575 640
E-mail: centrum.sluzeb@tiscali.cz
CZPS Kutná Hora
Vedoucí: Mgr.Alena Remešová
Adresa: Dolní 186, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 514 779, 605 571 234
E-mail: czp.kh@seznam.cz
CZPS Praha východ západ
Vedoucí: Ing. Helena Nováková
Adresa: U Skládky 4, 190 00 Praha 9
Tel: 284 818 767
E-mail: prahavz@czpstredoceskykraj.cz