O nás

  • Kdo jsme
  • Historie

Kdo jsme

Jsme obecně prospěšná společnost, poskytující registrované sociální služby. Máme poradny v 8 regionech Středočeského kraje.

Historie

S účinností od 1.1.2003 došlo k transformaci stávajících 80 Center služeb pro zdravotně postižené ( celostátní působnost ) na 14 krajských Center pro zdravotně postižené. Jedná se o samostatné právnické osoby, která jsou nástupnicku organizací Sdružení zdravotně postižených v oblasti regionálně poskytovaných sociálních služeb.

Centra pro zdravotně postižené jsou součástí celonárodní sítě sociálních služeb. Mohou je využívat nejen zdravotně postižení, ale i jejich příbuzní a to bez ohledu na druh zdravotního postižení, sociální postavení či věk. Poradenství je poskytováno formou písemnou, telefonickou, e­lektronickou poštou či přímým kontaktem s klientem. Cílem poskytovaných služeb je pomoci uživatelům služby zvládnout nepříznivé situace a problémy v občanském životě. Za dlouhá léta práce v sociální oblasti si Centra pro zdravotně postižené vybudovala nezanedbatelnou funkci na poli sociálních služeb. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje svou činnost zabezpečuje prostřednictvím detašovaných pracovišť – a to v Benešově u Prahy, Berouně, Kladně, Kolíně , Kutné Hoře , Mladá Boleslavi , Praze a Příbrami.