Kolín

  • Poskytované služby
  • Krátkodobé cíle
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Jiné aktivity
  • Úřední hodiny
  • Kontakt
  • O nás
  • Spolupracující organizace
  • Aktuality
  • Fotogalerie

Poskytované služby

Základní a odborné sociální poradenství.

Projekt sociálního poradenství je realizován s finanční podporou Města Kolín.

Aktivizačí služby – trénování paměti.

Krátkodobé cíle

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Projekt půjčovny pomůcek je realizován s finanční podporou MZ ČR.

V současnosti nabízíme k zapůjčení tyto pomůcky:

vozíky mechanické, chodítka (do bytu – vysoká, vycházková), klozetová křesla, polohovací postel + matrace, nástavec na WC, sedačka do vany, berle francouzské, podavač předmětů, pedálová pomůcka aj.

Sponzorským darem jsme získali zařízení pro přesun vozíčkáře GH 2 - jedná se o zvedák, který je pevně zabudován, pomocí kterého imobilní osobu přepravíme např. z lůžka na vozík. Tento zvedák zapůjčíme dlouhodobě zdarma.

Prodej drobných spotřebních pomůcek ke sluchadlům

Úřední hodiny

Pondělí                          8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

Středa                            8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

Kontakt

CZPS SK o. p. s. – pobočka Kolín
Vedoucí pobočky: Alena Borecká
Adresa: Sluneční 76, 280 02 Kolín
Telefon: 321 723 933, 774 861 513
E-mail: czp.kolin@seznam.cz

O nás

Spolupracující organizace

Aktuality

Od 20.11.2017 pro nemoc zavřeno.

Fotogalerie

Hlavní cíle centra Hlavním cílem centra je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci se členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené. Centrum rozvíjí činnost bez ohledu na druh, či rozsah zdravotního postižení, členství v jednotlivých organizacích, věk, politickou ,či rasovou příslušnost. Pracuje s klienty bez ohledu na skutečnost, zda klient je v obtížné sociální situaci, či je takovou situací ohrožován. Centrum plní roli: kontaktní místo pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených, informačního a poradenského centra zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v dané lokalitě obhájce práv zdravotně postižených. Činnost centra v Kolíně -  sociálně právní poradenství,  kontaktní sociální práce, půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené, prodej drobných spotřebních pomůcek ke sluchadlům,  pomoc při výběru kompenzačních pomůcek,  pomoc při zprostředkování sponzorských darů, pomoc při administrativních úkonech / texty dopisů, žádostí, smlouvy/ individuální integrace zdravotně postižených do společnosti.