Kolín

  • Poskytované služby
  • Krátkodobé cíle
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Jiné aktivity
  • Úřední hodiny
  • Kontakt
  • O nás
  • Spolupracující organizace
  • Aktuality
  • Fotogalerie

Poskytované služby

Odborné sociální poradenství.

Aktivizačí služby trénování paměti – úterý od 13:30 hod.

služba je postkytována zdarma.

Zájemci se mohou předem přihlásit osobně,  na tel. nebo e-mailu uvedených níže.

Krátkodobé cíle

Další aktivity:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Projekt půjčovny pomůcek byl realizován s finanční podporou MZ ČR.

V současnosti nabízíme k zapůjčení tyto pomůcky:

vozíky mechanické, chodítka (do bytu – vysoká, vycházková), klozetová křesla, elektrická  polohovací postel + matrace, nástavec na WC, sedačka do sprchy, berle francouzské, podavač předmětů, pedálová pomůcka aj.

Sponzorským darem jsme získali zařízení pro přesun vozíčkáře GH 2 – jedná se o zvedák, který je pevně zabudován, pomocí kterého imobilní osobu přepravíme např. z lůžka na vozík. Tento zvedák zapůjčíme dlouhodobě zdarma.

Prodej drobných spotřebních pomůcek ke sluchadlům baterie do sluchadel značky Widex (cena: 95,- Kč za plato/6ks), hadičky aj.

Euroklíč zde je distribuční místo euroklíčůmimo euroklíčů pro rodiče dětí do tří let věku.

Pro rodiče dětí do tří let zapůjčuje euroklíč výhradně organizace |“Síť pro rodinu“. Kontakt org.  „Síť pro rodinu“ pro Středočeský kraj: Dana Richter, e-mail: dana.richter@sitprorodinu.cz, tel. 724954664

Nové webové stránky: www.euroklic.cz.

Úřední hodiny

Pondělí                          8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

Úterý                              dle telefonické dohody

Středa                            8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

Čtvrtek                          dle telefonické dohody

Pátek                             dle telefonické dohody

Kontakt

CZPS SK o. p. s. – pobočka Kolín
Vedoucí pobočky: Alena Borecká
Adresa: Sluneční 76, 280 02 Kolín
Telefon: 321 723 933, 774 861 513
E-mail: czp.kolin@seznam.cz

O nás

Aktuality

 

Hlavní cíle centra Hlavním cílem centra je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci se členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené. Centrum rozvíjí činnost bez ohledu na druh, či rozsah zdravotního postižení, členství v jednotlivých organizacích, věk, politickou ,či rasovou příslušnost. Pracuje s klienty bez ohledu na skutečnost, zda klient je v obtížné sociální situaci, či je takovou situací ohrožován. Centrum plní roli: kontaktní místo pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených, informačního a poradenského centra zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v dané lokalitě obhájce práv zdravotně postižených. Činnost centra v Kolíně –  sociálně právní poradenství,  kontaktní sociální práce, půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené, prodej drobných spotřebních pomůcek ke sluchadlům,  pomoc při výběru kompenzačních pomůcek,  pomoc při zprostředkování sponzorských darů, pomoc při administrativních úkonech / texty dopisů, žádostí, smlouvy/ individuální integrace zdravotně postižených do společnosti.