Dokumenty

Základní dokumenty
Stanovy CZP SK

Etický kodex pracovníků CZP SK
Vnitřní pravidla č. 1/2013 pro přijímání darů
Vnitřní pravidla č. 2/2013 pro postup při přijetí nebo odmítnutí zájemce o službu
Vnitřní pravidla č. 3/2013 pro řešení stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Ceníky
Ceník služby osobní asistence
Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek

Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012